Człowiek, odkąd zaczął uprawę roślin, dużą wagę przykłada do szybkiego i możliwie trwałego sposobu pozbycia się pasożytów. Wraz z rozwojem środków ochrony roślin zaczął używać m.in. pestycydów. Obecnie pestycydy nowej generacji z grupy neonikotynoidów, zawierają substancje czynne z grupy chloronikotynyli. Ich działanie powodują u pszczół zaburzenia w mechanizmach mózgowych, jak uczenie się, zapamiętywanie, zaburzenia w koordynacji lotu czy błądzenie.

Straty w pszczelarstwie powodowane zatruciami pszczół

Jednak same środki chemiczne nie są największym zagrożeniem. W połączeniu z nieumiejętnym korzystaniem, skutki ich stosowania mogą być o wiele groźniejsze. Corocznie w Polsce na skutek niewłaściwie przeprowadzanej ochrony roślin zatruwanych jest od 50 000 do 200 000 pszczelich rodzin.

Pszczoły najczęściej są zatruwane gdy pestycydy stosuje się:

Zatrucia pszczół środkami ochrony roślin to:

Straty wynikające z zatrucia pszczół:

Trzeba zawsze pamiętać aby zabiegi ochrony środowiska wykonywać tak aby nie szkodzić owadom zapylającym.

Korzyści z mądrego stosowania środków to: wzrost plonów, lepsza jakość, zdrowsza żywność, czyste środowisko!